banner
 • banner_img
 • FOTELEX

  gyzgyn satuw

  FOTELEX önümleriň giň toplumyny dizaýn edýär, öndürýär we üpjün edýär
  we süýüm optiki senagatyna dünýädäki hyzmatlar.

  takmynan_img

  FOTELEX

  BIZ hakda

  FOTELEX dünýädäki süýüm optiki pudagyna önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny dizaýn edýär, öndürýär we üpjün edýär.

  Jemgyýet, Senagat rewolýusiýasy bilen deňeşdirip boljak taryhy geçiş bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, “Sightes Technology” -de önümçilik filosofiýamyz hökmünde “Aç-açan wepalylyga hormat goýuň” ünsüni jemläp, işewürlik çözgütlerini teklip edýän kärhana göçýäris.
  Işgärleri müşderiler bilen işjeň gatnaşmaga we täze zerurlyklary ýüze çykarmaga höweslendirmek bilen, degişli iş çözgütlerini teklip etmek üçin “Sightes Technology” enjamlaşdyrylar we bu aýlawy gaýtalap, iş ugurlarymyzy giňeltmegi we iň köp garaşýan ähli kompaniýalar üçin ideal hyzmatdaş bolmagy maksat edinýäris.

  • -
   2002-nji ýylda esaslandyryldy
  • -
   Hünär topary
  • -
   Tamamlanan taslamalar
  • -
   Global hyzmatdaş
  FTTx çözgüdi

  Çözgüt

  FTTx çözgüdi

  “X” (FTTx) süýümi, Telkonyň merkezi ofisinden öýe, ofise, stol ýa-da otaga çenli optiki süýüm arkaly aragatnaşyk signalyny bermekdir.Telefon simleri we koaksial kabel ýaly bar bolan mis kabelleri çalyşmak.FTTx, berk wideo, internet we ses hyzmatlaryny bermek üçin ýaşaýyş we täjirçilik müşderilerine has ýokary geçirijilik giňligini üpjün etmek bilen talaplar sebäpli çalt ösýär.

  Gözläň
  01

  FTTx çözgüdi

  çözgütler_nav_btn
  çözgütler_nav_btn

  FOTELEX

  wideo

  FOTELEX önümleriň giň toplumyny dizaýn edýär, öndürýär we üpjün edýär
  we süýüm optiki senagatyna dünýädäki hyzmatlar.

  wideo
  wideo

  FOTELEX

  Aýratynlyk önümleri

  FOTELEX önümleriň giň toplumyny dizaýn edýär, öndürýär we üpjün edýär
  we süýüm optiki senagatyna dünýädäki hyzmatlar.